OTIUM Pensioen & Planning

nu voor pensioenberekeningen in kader van uitfasering pensioen in eigen beheer  Voor kantoren en dga's

Kantoren en dga's die voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer pensioenberekeningen nodig hebben, kunnen bij OTIUM terecht.           E-mail daarvoor de volgende stukken:

  • Laatst opgestelde pensioenberekening;
  • Hoogte premievrij of ingegaan pensioen;
  • Laatste pensioenovereenkomst (voor bepaling mate van indexatie), 

en bij pensioen nog in opbouw:

  • Salaris en eventueel tantième;
  • Overeenkomst beëindiging pensioenopbouw in eigen beheer (beëindiging moet uiteraard vóór 1 juli 2017).

U ontvangt de pensioenberekening per 31-12-2015 en/of per 31-12-2016 en/of op afstempelingsmoment met de fiscale waardering (correcte actuariële waardering conform Wet VPB 1969), de commerciële waardering voor de jaarrekening en de commerciële waardering volgens de Belastingdienst (uitkeringstoets). 

Het zwaartepunt bij de uitfasering van het pensioen in eigen beheer ligt uitdrukkelijk bij het advies zelf en de correcte juridische vastlegging daarvan. Geen sinecure, dit traject is wat OTIUM betreft voorbehouden aan de adviseur die het dichtst bij de cliënt staat. Betaal derhalve niet de hoofdprijs voor de pensioenberekeningen! OTIUM kan u een aantrekkelijk voorstel doen.